Όροι χρήσης

Τα akinita.gr δημοσιεύουν δωρεάν τις αγγελίες σας σχετικά με οποιοδήποτε ακίνητο προσφέρετε ή ζητάτε. Οι αγγελίες εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι αγγελίες παραμένουν ενεργές για 7 ημέρες εκτός αν ανανεωθούν.

Τα akinita.gr δεν ενεργούν ως μεσάζοντες ούτε συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως συνάπτονται.

Τα akinita.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών ούτε μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύονται. Ο χρήστης που καταχωρεί μια αγγελία έχει αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο της, ενώ ο χρήστης που διαβάζει την αγγελία έχει αποκλειστικά την ευθύνη για να διερευνήσει αν το κείμενο ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Τα akinita.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για συνέπειες που δυνατόν να προκύψουν από στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τα akinita.gr διατηρούν το δικαίωμα να μην δημοσιεύουν αγγελίες που κατά την κρίση τους είναι παραπλανητικές ή υποβολιμαίες.

Τα akinita.gr διατηρούν το δικαίωμα να προωθήσουν τη αγγελία σε τυχών ενδιαφερόμενους και με άλλους τρόπους. (Με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).


 
     
 
 
© 2006 Akinita. Αρχική σελίδα | Όροι χρήσης | Επικοινωνία